Kontaktní údaje

Český rybářský svaz, z. s.
Východočeský územní svaz


A d r e s a :
Kovová 1121,
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové


T e l e f o n y :
+420 495 214 940

F a x :
+420 495 220 581

Bankovní spojení :
č.ú. 20937511/0100, KB Hradec Králové

Identifikační údaje :
IČO 004 34141 DIČ: CZ00434141

E - M a i l o v é   a d r e s y :
Ing. Miroslav Bialek, jednatel územního svazu   bialek@regis.cz
Jan Pohl, technik územního svazu   pohl@regis.cz
Tatána Salavcová, ekonom územního svazu   salavcova@regis.cz
Marie Pitrová, administrativní pracovnice   pitrova@regis.cz