Příspěvky na činnost
Královéhradecký kraj poskytl v roce 2016 účelovou neinvestiční podporu na nákup pomůcek na výchovu dětí a mládeže v oboru rybářství.